Privacy Verklaring

Present Savvy, gevestigd aan Westvlietweg 65E, 2495 AA, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.presentsavvy.com
Westvlietweg 65E
2495 AA
Den Haag
070 2210459

Persoonsgegevens die wij verwerken
Present Savvy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via create@www.presentsavvy.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Present Savvy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Present Savvy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Present Savvy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Present Savvy) tussen zit. Present Savvy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Teamleader, beheert haar gebruikersdata in samenwerking met Amazon Web Services (AWS). Er wordt automatisch een back-up aangemaakt van alle gegevens, die bovendien redundant worden opgeslagen. Dankzij de server- en netwerkstructuur blijft Teamleader steeds toegankelijk – zelfs wanneer er hardwareproblemen optreden. Teamleader handhaafd een uptime van 99,9%, waardoor zij een continue kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen garanderen. Data-privacy is van cruciaal belang. Daarom wordt alle data bewaard binnen de grenzen van de EU. De datacenters van AWS zijn in clusters verdeeld over landen in de hele wereld, maar de gegevens van Teamleader (inclusief back-ups) worden enkel bewaard in Ierland. AWS handelt volledig in overeenstemming met de EU-wetgeving voor gegevensbescherming. Gegevens worden in Teamleader aangemaakt om de volgende redenen; overzicht van opdrachten, offertes opmaken en factureren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Present Savvy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens: 36 Maanden Reden: Er is vaak sprake van het feit dat contactpersonen meerdere diensten verlangen en dus opnieuw met Present Savvy in contact komen. Het is hierbij handig om bepaalde gegevens binnen ons systeem te houden om makkelijker de diens te kunnen leveren.
– Adresgegevens: 36 Maanden Reden: Er is vaak sprake van het feit dat contactpersonen meerdere diensten verlangen en dus opnieuw met Present Savvy in contact komen. Het is hierbij handig om bepaalde gegevens binnen ons systeem te houden om makkelijker de diens te kunnen leveren.
– Telefoonnummer: 36 Maanden Reden: Er is vaak sprake van het feit dat contactpersonen meerdere diensten verlangen en dus opnieuw met Present Savvy in contact komen. Het is hierbij handig om bepaalde gegevens binnen ons systeem te houden om makkelijker de diens te kunnen leveren.
– E-mailadres: 36 Maanden Reden: Er is vaak sprake van het feit dat contactpersonen meerdere diensten verlangen en dus opnieuw met Present Savvy in contact komen. Het is hierbij handig om bepaalde gegevens binnen ons systeem te houden om makkelijker de diens te kunnen leveren.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website: 50 Maanden Reden: Om te analyseren hoe u zich voortbeweegt op de website, om aan de hand van deze data te analyseren hoe de website kan worden geoptimaliseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Present Savvy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Present Savvy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Present Savvy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Present Savvy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wij doen er dus alles aan om jouw privacy te beschermen zo hebben wij:

– een bewerkingsovereenkomst me Google afgesloten 24 mei 2018
– de gegevens anoniem en versleuteld verwerkt
– geen “gegevens delen met Google” functie aangezet.
– de Google Analytics-cookies niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Present Savvy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar create@www.presentsavvy.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Present Savvy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Present Savvy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via create@www.presentsavvy.com