Home » Visualisaties in presentaties

Visualisaties zijn een fundamenteel onderdeel van het menselijk leren en begrip.

Present Savvy, op een SAVVY manier jezelf presenteren ofwel business wise. Wij adviseren, ondersteunen en beoordelen in de visuele ondersteuning & presentatie van de pitch bij het NK Pitchen, 31 maart Jaarbeurs.

Inmiddels hebben zijn de voorrondes voor het NK pitchen voorbij. Wat is dat toch een leerzaam proces voor alle stakeholders! Enkele vragen die voorbij kwamen die ik wil toelichten:

INHOUD:

Is visueel support wel nodig in een korte presentatie/pitch?

Onze hersenen verwerken 2000 bits per seconde. 11.2000,000 miljoen bits prikkels komen op ons af.  De thalamus, de verkeerstoren van onze hersenen, zorgt dat de prikkels naar de juiste gates worden begeleid. Zien is het sterkst van de prikkels maar liefst 90 procent!

Visualisaties zijn een fundamenteel onderdeel van het menselijk leren en begrip. Om de impact en evolutie van (data) visualisatie te beoordelen kunnen we kijken naar het verleden. De mensheid gebruikt visualisaties om te onderwijzen, betekenis uit te leggen en verhalen te vertellen sinds het begin der tijden. Kijk maar naar rots/muur schilderingen en ook landkaarten hebben een lange geschiedenis.

Dus of het een bijdrage heeft, dacht het wel!

Wat voor beelden dragen bij aan je presentatie/pitch?

Regelmatig zien we presentaties met veel tekst en/ of slechte afbeeldingen. Het is jammer dat een presentatie afbreuk kan doen aan “je verhaal”.  Kies zorgvuldig de afbeeldingen. Dit neemt veel tijd in beslag maar beeld creëert de impact die je wilt bereiken. Een paar korte tips waar je in ieder geval rekening mee moet houden:

  • selecteer beelden die een emotie oproepen
  • gebruik beelden die verhelderend werken op de inhoud
  • gebruik beelden die zintuigelijk prikkelen
  • gebruik beelden die passen bij het onderwerp van je verhaal
  • gebruik enkel scherpe afbeeldingen (hoge resolutie)


Succes!

Bronnen:

  • Designing great visualisations, White paper by Tableau software
  • Aamodt, S., & Wang, S. (2008). Het geheim van het brein. Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.

Wil je dat we even meekijken met de geselecteerde beelden?

MEER BLOGS.